Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
2.679.000₫ - 2.868.050₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..m 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.679.000₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..Sim 4G Viettel 7GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.735.050₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..im 4G Viettel 10GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.754.050₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..m 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.783.500₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..Sim 4G Viettel 7GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.849.050₫
Bộ phát wifi Huawei B310 tốc ..im 4G Viettel 10GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.868.050₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng
  • Bộ phát wifi Huawei B310 tốc độ 4G LTE 150Mb, hỗ trợ cổng Lan + Sim 4G Viettel 3.5GB x 12 tháng

Bình luận

Xin chờ giây lát