Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao (Đen)
1.984.550₫ - 2.222.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..g trọng, tốc độ cực cao (Đen) ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.984.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58.., tốc độ cực cao. Pin 3000mAh ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.032.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58.., tốc độ cực cao. Pin 3000mAh ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.032.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58.., tốc độ cực cao. Pin 3000mAh ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.032.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..m 3G Viettel 3.5GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.079.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.079.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.079.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.108.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.108.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.136.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.136.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..Sim 3G Viettel 7GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.136.550₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.165.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.165.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..im 3G Viettel 10GB x 12 tháng ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.165.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.222.050₫
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E58..00mAh, tặng kèm sim 4G Vie... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.222.050₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...
  • Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E589 nhỏ gọn, sang trọng, tốc độ cực cao. Pin 3000mAh, tặng kèm sim 4G Vie...

Bình luận

Xin chờ giây lát