BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268

Thương hiệu: Comet

- H ã n g s ả n x u ấ t : C o m e t - D u n g t í c h : 5 l í t - T ự đ ộ n g n g ắ t đ i ệ n k h i đ u n s ô i h a y k h i b ì n h c ạ n n ư ớ c - M â m n h i ệ t p h ẳ n g b ằ n g i n o x g i ú p đ u n n ư ớ c c ự c n h a n h v à d ễ d à n g v ệ s i n h - N ắ p b ì n h đ ư ợ c t h i ế t k ế d ễ d à n g đ ó n g m ở v à c ó t h ể t h á o r ờ i g i ú p v ệ s i n h d ễ d à n g - B ả o h à n h :...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
dienmaythudo.com

dienmaythudo.com

Website: dienmaythudo.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bình thủy điện Comet CM3268
815.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bình thủy điện Comet CM3268
829.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bình Thủy Điện Comet CM3268
889.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
899.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : C o m e t - D u n g t í c h : 5 l í t - T ự đ ộ n g n g ắ t đ i ệ n k h i đ u n s ô i h a y k h i b ì n h c ạ n n ư ớ c - M â m n h i ệ t p h ẳ n g b ằ n g i n o x g i ú p đ u n n ư ớ c c ự c n h a n h v à d ễ d à n g v ệ s i n h - N ắ p b ì n h đ ư ợ c t h i ế t k ế d ễ d à n g đ ó n g m ở v à c ó t h ể t h á o r ờ i g i ú p v ệ s i n h d ễ d à n g - B ả o h à n h : 1 2 t h á n g - X u ấ t x ứ : T r u n g Q u ố c

  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268
  • BÌNH THỦY ĐIỆN COMET - CM3268

Bình luận

Xin chờ giây lát