Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)

Thương hiệu: Rinnai

K í c h t h ư ớ c : ( 7 1 0 x 4 1 0 x 1 5 5 ) m m K í c h t h ư ớ c l ắ p đ ặ t : ( 6 7 5 x 3 6 5 ) m m L ư ợ n g g a s t i ê u t h ụ : 0 , 5 0 k g / h T r ọ n g l ư ợ n g : 1 4 k g Đ á n h l ử a I C , n g ắ t g a s t ự đ ộ n g S ố l ư ợ n g l ò n ấ u : 0 2 l ò b ằ n g n h a u , c ó h â m t i ệ n l ợ i . C ó t h ể đ ể â m , ( đ ể n ổ i ) M ặ t b ế p b ằ n g k i ế n g c ư ờ n g l ự c Ố n g đ i...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
2.350.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp Ga Âm Rinnai RVB 2BG(W)
2.870.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
3.000.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

K í c h t h ư ớ c : ( 7 1 0 x 4 1 0 x 1 5 5 ) m m K í c h t h ư ớ c l ắ p đ ặ t : ( 6 7 5 x 3 6 5 ) m m L ư ợ n g g a s t i ê u t h ụ : 0 , 5 0 k g / h T r ọ n g l ư ợ n g : 1 4 k g Đ á n h l ử a I C , n g ắ t g a s t ự đ ộ n g S ố l ư ợ n g l ò n ấ u : 0 2 l ò b ằ n g n h a u , c ó h â m t i ệ n l ợ i . C ó t h ể đ ể â m , ( đ ể n ổ i ) M ặ t b ế p b ằ n g k i ế n g c ư ờ n g l ự c Ố n g đ i ế u b ằ n g g a n g , đ ầ u đ ố t b ằ n g đ ồ n g t h a u

  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)

Bình luận

Xin chờ giây lát