Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)

Thương hiệu: Rinnai

B ế p g a s â m R V B - 2 B G ( B ) X u ấ t x ứ : R i n n a i V i ệ t N a m S ố l ò : 0 2 b ằ n g n h a u ( c ó đ ầ u h â m ) , L ư ợ n g g a s t i ê u t h ụ : 0 . 4 k g / h Đ á n h l ử a : I c , P i n 1 . 5 V K h u n g s ư ờ n : t h é p d ậ p p h ủ s ơ n , M ặ t b ế p : k í n h c h ị u n h i ệ t , c h ị u l ự c ( m à u đ e n ) K i ề n g b ế p : t h é p p h ủ m e n Đ ầ u đ ố t : đ ồ n g t h a...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)
2.300.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp Ga Âm Rinnai RVB 2BG(B)
2.400.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Bếp ga âm RINNAI RVB-2BG(B)
3.000.000₫

Mô tả sản phẩm

B ế p g a s â m R V B - 2 B G ( B ) X u ấ t x ứ : R i n n a i V i ệ t N a m S ố l ò : 0 2 b ằ n g n h a u ( c ó đ ầ u h â m ) , L ư ợ n g g a s t i ê u t h ụ : 0 . 4 k g / h Đ á n h l ử a : I c , P i n 1 . 5 V K h u n g s ư ờ n : t h é p d ậ p p h ủ s ơ n , M ặ t b ế p : k í n h c h ị u n h i ệ t , c h ị u l ự c ( m à u đ e n ) K i ề n g b ế p : t h é p p h ủ m e n Đ ầ u đ ố t : đ ồ n g t h a u T í n h n ă n g a n t o à n : n g ắ t g a s t ự đ ộ n g K í c h t h ư ớ c : 7 2 0 x 4 1 0 x 1 5 5 m m , K h o é t đ á : 6 7 5 x 3 6 5 m m T r ọ n g l ư ợ n g : 1 4 k g

  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)
  • Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(B)

Bình luận

Xin chờ giây lát