BẾP ĐIỆN TỪ GOLDSUN GIR1631T

Thương hiệu: Goldsun

- M o d e l : G I R 1 6 3 1 T - M à u s ắ c : Đ e n - N h à s ả n x u ấ t : G O L D S U N - L o ạ i b ế p đ i ệ n : b ế p t ừ , h ồ n g n g o ạ i - S ố b ế p : 3 b ế p - M ặ t b ế p : K í n h c h ị u l ự c , c h ị u n h i ệ t - B ả n g đ i ề u k h i ể n : C ả m ứ n g - K h o é t đ á : 5 3 0 * 4 7 5 m m - K í c h t h ư ớ c b ế p : 5 8 0 * 5 1 0 m m - X u ấ t x ứ : I t a l i a - T h ờ i g i a n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

BẾP ĐIỆN TỪ GOLDSUN GIR1631T
22.790.000₫

Mô tả sản phẩm

- M o d e l : G I R 1 6 3 1 T - M à u s ắ c : Đ e n - N h à s ả n x u ấ t : G O L D S U N - L o ạ i b ế p đ i ệ n : b ế p t ừ , h ồ n g n g o ạ i - S ố b ế p : 3 b ế p - M ặ t b ế p : K í n h c h ị u l ự c , c h ị u n h i ệ t - B ả n g đ i ề u k h i ể n : C ả m ứ n g - K h o é t đ á : 5 3 0 * 4 7 5 m m - K í c h t h ư ớ c b ế p : 5 8 0 * 5 1 0 m m - X u ấ t x ứ : I t a l i a - T h ờ i g i a n b ả o h à n h : 1 2 t h á n g

  • BẾP ĐIỆN TỪ GOLDSUN GIR1631T
  • BẾP ĐIỆN TỪ GOLDSUN GIR1631T

Bình luận

Xin chờ giây lát