Áo Thun Bé Trai Tay Dài Phối Khác Màu Áo BS81-N3-Trắng- KAVIO KIDS

S ả n p h ẩ m đ ư ợ c d ệ t m a y t ừ c h ấ t l i ệ u s ợ i C o t t o n c a o c ấ p c h o b ề m ặ t v ả i m ề m m ạ i , t h â n t h i ệ n v à k h ô n g k í c h ứ n g d a b é k h i m ặ c Á o c ó f o r m s u ô n g r ộ n g t h o ả i m á i , d ễ m ặ c v à k h ô n g g â y g ò b ó c ơ t h ể . T a y á o d à i v ừ a đ ẹ p m ắ t v ừ a g i ú p c h e c h ắ n v à b ả o v ệ t a y t ố t h ơ n . C á c h o à...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Áo Thun Bé Trai Tay Dài Phối Khác Màu Áo BS81-N3-Trắng- KAVIO KIDS
169.000₫

Mô tả sản phẩm

S ả n p h ẩ m đ ư ợ c d ệ t m a y t ừ c h ấ t l i ệ u s ợ i C o t t o n c a o c ấ p c h o b ề m ặ t v ả i m ề m m ạ i , t h â n t h i ệ n v à k h ô n g k í c h ứ n g d a b é k h i m ặ c Á o c ó f o r m s u ô n g r ộ n g t h o ả i m á i , d ễ m ặ c v à k h ô n g g â y g ò b ó c ơ t h ể . T a y á o d à i v ừ a đ ẹ p m ắ t v ừ a g i ú p c h e c h ắ n v à b ả o v ệ t a y t ố t h ơ n . C á c h o à n g t ử n h ỏ c ó t h ể t h o ả i m á i k ế t h ợ p á o c ù n g q u ầ n j e a n s d à i h o ặ c q u ầ n k a k i x ắ n l a i đ ể h o à n t h i ệ n p h o n g c á c h n ă n g đ ộ n g k h i đ i c h ơ i , d ạ o p h ố . H o ặ c t h o ả i m á i h ơ n k h i m ặ c á o c ù n g q u ầ n s h o r t , q u ầ n l ử n g l ú c ở n h à .

  • Áo Thun Bé Trai Tay Dài Phối Khác Màu Áo BS81-N3-Trắng- KAVIO KIDS

Bình luận

Xin chờ giây lát