Amply Jarguar PA.203N Gold

Thương hiệu: Jarguar

- H ã n g s ả n x u ấ t : J A R G U A R S U H Y O U N G - X u ấ t x ứ : K O R E A - S e r i e s : P A - 2 0 3 N G O L D - T í n h n ă n g k h á c : C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ( W ) : 6 0 0 W ( 3 0 0 W * 2 ) - Đ i ệ n Á p : 2 2 0 V / 5 0 H z - C ô n g S u ấ t : 6 0 0 W ( 3 0 0 W * 2 ) - Đ i ệ n t r ở : 4 – 8 o h m - T r ọ n g L ư ợ n g : 1 2 K g - T ỷ L ệ T ạ p  m : 0 . 0 5 ( 1 K H z ) - D...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
megacenter.vn

megacenter.vn

Website: megacenter.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Amply Jarguar PA.203N Gold
6.000.000₫
sellbuy.vn

sellbuy.vn

Website: sellbuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Amply Jarguar PA.203N Gold
6.000.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Amply Jarguar PA 203N Gold
7.150.000₫ - 7.400.000₫
audiostore.vn

audiostore.vn

Website: audiostore.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Amply Jarguar PA-203N Gold
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : J A R G U A R S U H Y O U N G - X u ấ t x ứ : K O R E A - S e r i e s : P A - 2 0 3 N G O L D - T í n h n ă n g k h á c : C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ ( W ) : 6 0 0 W ( 3 0 0 W * 2 ) - Đ i ệ n Á p : 2 2 0 V / 5 0 H z - C ô n g S u ấ t : 6 0 0 W ( 3 0 0 W * 2 ) - Đ i ệ n t r ở : 4 – 8 o h m - T r ọ n g L ư ợ n g : 1 2 K g - T ỷ L ệ T ạ p  m : 0 . 0 5 ( 1 K H z ) - D ả i T ầ n : 2 0 H z đ ế n 2 0 K H z

  • Amply Jarguar PA.203N Gold
  • Amply Jarguar PA.203N Gold
  • Amply Jarguar PA.203N Gold
  • Amply Jarguar PA.203N Gold
  • Amply Jarguar PA.203N Gold

Bình luận

Xin chờ giây lát