24 kết quả phù hợp từ tugia.com.vn

IBM Server System x3650M2 (7947-72A)

Từ 73.055.000₫

Từ tugia.com.vn4 shop khác

HP ProLiant ML150 G6 (466133-371)

Từ 33.570.000₫

Từ sellmax.vn5 shop khác

HP ProLiant Micro N36L

Từ 10.999.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn2 shop khác

HP DL380G6 E5540 491332 (371) RACK 2U

Từ 77.784.000₫

Từ tugia.com.vn1 shop khác

HP ML330G6 504056 - 371 Tower 5U

Từ 35.190.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP ML370 G6E5520 487795 - 371 TOWER 4U

Từ 70.190.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP DL360G6 504637 - 371 Rack 1U

Từ 57.190.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP ML110G6 506667-371 Tower 4U

Từ 17.409.000₫

Từ tugia.com.vn1 shop khác

HP ML350 G6E5520 487930-371 TOWER 5U

Từ 54.690.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

IBM X3650 M3 - 7945B2A Rack 2U

47.481.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650 M3- 7945D2A Rack 2U

50.883.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3250M3 - 425242A RACK 1U

28.476.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650 M3 - 7945G2A Rack 2U

69.888.000₫

Từ tugia.com.vn

HP DL380G6 E5520 491325 (371) RACK 2U

82.488.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM SERVER X3400M3 (737942A) Nehalem Tower (5U)

39.480.000₫

Từ tugia.com.vn

Dell PowerEdge T410 Tower

65.499.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3200 M3 7328C2A TOWER 5U

28.287.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650M2 7947-22A RACK 2U

43.386.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

46.494.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650 M3 - 7945M2A Rack 2U

108.486.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM SERVER X3100-M3 (425362X)

20.874.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650M2 7947-32A RACK 2U

52.899.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM X3650M2 7947-52A RACK 2U

61.509.000₫

Từ tugia.com.vn

IBM x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

50.988.000₫

Từ tugia.com.vn