Dell PowerEdge R210 II - 1U Rack Chassis

Từ 19.200.000₫

Từ f5pro.vn8 shop khác

HP ProLiant ML110 G7 (626474-371)

Từ 16.840.000₫

Từ sellmax.vn5 shop khác

IBM Server System x3650M2 (7947-72A)

Từ 73.055.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn4 shop khác

Máy chủ Dell PowerEdge T110 II ( )

Từ 18.500.000₫

Từ probuy.vn3 shop khác

Máy chủ IBM System x3500M2 (7839-42A)

Từ 52.959.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3300 M4 (7382-B2A)

Từ 27.589.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3650 M2 (7947-22A)

Từ 42.459.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

Máy chủ IBM X3200M3 (7328C2A)

Từ 25.060.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

HP ML110 G6 (506667-371)

Từ 18.642.800₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn1 shop khác

HP ProLiant ML370 G6/E5620 (483880-B21)

54.340.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380p Generation 8 (642106-371)

134.554.200₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant ML350p Generation 8 (646676-371)

57.684.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-D2A)

65.835.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant ML350G6 (487930-371)

51.205.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL360p Generation 8 (646901-371)

74.299.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ML330G6(504056- 371)

Giá: Liên hệ

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL360e Generation 8 (668814-371)

52.793.400₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

IBM® System® x3250M3 (4252C2A)

29.678.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380 G7 (583914-B21)

65.166.200₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-C2A)

55.134.200₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380p Generation 8 (642107-371)

80.276.900₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-A2A)

47.652.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380p Generation 8 (642121-371)

54.110.100₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP DL380G6(491332-371)

76.431.300₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant ML350e Generation 8 (664043-B21)

46.920.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-B2A)

51.727.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M2 (7947-92A)

111.397.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

HP ProLiant ML370 G6 (487791-371)

81.405.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-62A)

93.381.200₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380p G8 (642120-371)

66.859.100₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

IBM® SYSTEM® X3250M3 (425262A)

39.187.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL380e Generation 8 (668666-371)

50.264.500₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ HP ProLiant ML310e Generation 8 (674786-371)

23.637.900₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-G2A)

87.780.000₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915-F2A)

81.530.900₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn

Máy chủ IBM System x3500 M4 (7383-B2A)

48.759.700₫

Từ sieuthimayvanphong.com.vn