Dell PowerEdge R210 II - 1U Rack Chassis

Từ 19.200.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com8 shop khác

Dell PowerEdge R410 - 1U Rack Chassis

Từ 37.610.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác

Dell PowerEdge R310 - 1U Rack Chassis

Từ 31.000.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com2 shop khác

DELL POWEREDGE R410 - E5607

Từ 31.560.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

IBM x3650M4 7915-B2A Cấu hình mạnh mẻ nhất

Từ 51.400.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

IBM x3650M4 7915-B2A Cấu hình hiệu năng thấp

Từ 41.450.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác

Dell PowerEdge T410 - Chassis Tower

Từ 48.360.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

Dell PowerEdge R720 - 2U Rack - 2.5" Chassis

Từ 80.210.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác

Dell PowerEdge T710 - Chassis Tower

Từ 60.300.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

Dell PowerEdge T310 - Chassis Tower

Từ 30.330.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác

DELL POWEREDGE T410 - E5606 SATA

Từ 36.780.000₫

Từ dienmayphuthinh.vn1 shop khác

IBM x3650M4 7915-B2A Cấu hình tăng tốc

Từ 46.440.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác

Dell PowerEdge T110 II ( T425001-8G)

25.500.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Server IBM X3100M4 -Tower

16.430.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

DELL™ PowerEdge™ T110-II Server Cấu hình tăng tốc

18.650.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge T320 (T425003)

34.950.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge R320 (T425004)

35.700.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge T110 II ( T425001)

18.300.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Server IBM X3250M4

22.413.500₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

MÁY CHỦ IBM X3250

19.470.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge R310

25.850.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge T310

24.200.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com

Dell PowerEdge T110 II ( T425001-16G)

30.500.000₫

Từ mayvanphongphuthinh.com