95 kết quả phù hợp từ gialong.com.vn

HP ProLiant ML150 G6 (466133-371)

Từ 33.570.000₫

Từ anchau.vn5 shop khác

HP ProLiant Micro N36L

Từ 10.999.000₫

Từ gialong.com.vn2 shop khác

HP DL380G6 E5540 491332 (371) RACK 2U

Từ 77.784.000₫

Từ tugia.com.vn1 shop khác

HP ML330G6 504056 - 371 Tower 5U

Từ 35.190.000₫

Từ tugia.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3500 M4 (7383B2A)

Từ 42.099.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP ML370 G6E5520 487795 - 371 TOWER 4U

Từ 70.190.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System X3650 M4 - 7915C5A

Từ 52.980.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Máy chủ PowerEdge T420

46.300.000₫

Từ gialong.com.vn

IBM System x3250 M5 (5458C2A)

Từ 32.199.000₫

Từ maytinhvietnam.vn1 shop khác

IBM System x3250 M5 (5458C3A)

Từ 32.589.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP DL360G6 504637 - 371 Rack 1U

Từ 57.190.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3650 M5 (5462C2A)

Từ 71.090.000₫

Từ maytinhvietnam.vn1 shop khác

HP ML110G6 506667-371 Tower 4U

Từ 17.409.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3630 M4-7158IJ1

Từ 30.450.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915J2A)

Từ 84.703.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

IBM System x3250 M5 (5458B2A)

Từ 24.999.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

HP ML350 G6E5520 487930-371 TOWER 5U

Từ 54.690.000₫

Từ gialong.com.vn1 shop khác

Máy chủ HP ML350pT08 SFF E5-2609v2 (652065-B21)

48.990.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M5 - 5462F2A

98.890.000₫

Từ gialong.com.vn

IBM x3650 M4 Rack 2U (7915L2A)

99.990.000₫

Từ gialong.com.vn

IBM x3500 M4 Tower (7383C2A)

47.990.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ HP DL380 SFF G8-2620 v2

60.788.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ R730 3.5"(Rack 2U)

78.590.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ HP DL360 E5-2630v3 2.4GHz

66.585.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M5 (5462B2A)

59.180.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ R320 3.5"(Rack 1U)

38.590.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ HP ML10v2 E3-1220v3 (822447-375)

19.799.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M4 (7915J3A)

97.668.000₫

Từ gialong.com.vn

IBM x3650 M4 Rack 2U (7915C2A)

47.990.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M5 (5462D4A)

92.990.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ IBM System x3650 M5 (5462D2A)

86.070.000₫

Từ gialong.com.vn

Máy chủ PowerEdge T430

58.790.000₫

Từ gialong.com.vn