128 kết quả phù hợp từ anphatpc.com.vn

Máy chủ HP ProLiant DL320e Gen8 - E3 1240v2 (675422-371)

Từ 34.190.000₫

Từ anphatpc.com.vn1 shop khác

Server HP ML30 Gen9 CTO E3-1220v5 (823402-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5 (845678-375)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server Dell PowerEdge T430-E5-2609 v3 - Tower 5U

Từ 57.990.000₫

Từ anphatpc.com.vn1 shop khác

Server HP DL380 G9 CTO E5-2640v4 (719064-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server HP DL380 G9 CTO E5-2620v4 (719064-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server HP ML150 G9 CTO E5-2620v4 (767063-B211)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server HP DL380 G9 CTO E5-2630v4 (719064-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ IBM X3650 M5 - 5462-D2A

Từ 78.700.000₫

Từ maytinhvietnam.vn1 shop khác

Máy chủ IBM X3100 M4 2582B2A

Từ 19.550.000₫

Từ vinacomm.vn1 shop khác

Server HP ML350T09 CTO E5-2620v4 (754536-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ IBM X3500 M5 Tower - 5464-C2A

Từ 62.900.000₫

Từ maytinhvietnam.vn1 shop khác

Máy chủ HP ProLiant DL380p Gen8 - E5 2620 (642120-371 )

Từ 60.890.000₫

Từ f5pro.vn1 shop khác

Server HP ML350T09 CTO E5-2609v4 754536-B21

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ Dell PowerEdge T320 E5-2407v2 - Tower 5U

39.900.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ HP ProLiant ML350p Gen8 E5-2620v2 ( 736958-371 )

Từ 43.240.000₫

Từ anphatpc.com.vn1 shop khác

Server HP DL20 Gen9 CTO E3-1220v5 (819785-B21)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ HPE ProLiant DL20 Gen 9 Rack 1U

28.000.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ IBM x3650 M4 Rack 2U (7915J2A)

Từ 96.990.000₫

Từ anphatpc.com.vn1 shop khác

Máy chủ IBM x3250 M4-2583C2A (New 2012)

25.990.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Server DELL PowerEdge R720 2.5'' E5-2620v2 - Rack 2U

69.390.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ IBM X3650 M4 Rack 2U (7915B2A)

45.990.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Server HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2609v2 (704560-371)

47.390.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ Lenovo System x3250 M6 (3633-B4A)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server DELL PowerEdge R720 3.5'' E5-2620v2 - Rack 2U

72.590.000₫

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-C2A)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ server Dell PowerEdge T330 70127201

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ Lenovo System x3250 M6 (3633-C4A)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Server HP ProLiant ML10 - E3 1220v3 (812130-375)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn

Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (5462-G2A)

Giá: Liên hệ

Từ anphatpc.com.vn