157 kết quả phù hợp từ dienmayviet.com.vn

SharePointIntrntSitesEnt 2010 SNGL OLP NL Qlfd (CKF-00254)

784.661.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-00257)

Từ 262.610.000₫

Từ dienmayviet.com.vn1 shop khác

SharePointIntrntSitesStd 2010 SNGL OLP NL Qlfd (CLF-00254)

224.700.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc (4VD-00215)

118.800.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

SharePointSvr 2010 SNGL OLP NL (76P-01199)

93.520.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL (H22-02264)

93.220.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07236)

Từ 88.870.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

ExchgSvrEnt 2010 SNGL OLP NL (395-04363)

76.704.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00219)

Từ 67.950.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc (4VD-00173)

28.433.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Exchange Svr 2010 x64 English DVD 5 Clt (312-03977)

25.519.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc (4WD-00239)

25.453.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

ExchgSvrEnt 2010 SNGL OLP NL Acdmc (395-04349)

20.050.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Project Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD (H30-02670)

19.739.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL (228-09884)

Từ 17.100.000₫

Từ dienmayviet.com.vn1 shop khác

WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc (P73-05762)

16.663.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Windows Svr Std 2012 x64 Eng 1pkDSP OEI  DVD 2CPU/2V (P73-05328)

Từ 15.200.000₫

Từ hanoicomputer.vn1 shop khác

ExchgSvrStd 2010 SNGL OLP NL (312-04048)

13.572.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Project 2010 32-bit/x64 English Intl DVD (Z9V-00008)

11.669.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Visio Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD (D87-04394)

10.936.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Prjct 2010 SNGL OLP NL (076-04667)

10.223.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL (79P-03549)

9.799.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

Visual Studio Pro 2012 English DVD (C5E-00833)

9.678.000₫

Từ dienmayviet.com.vn

VSPro 2012 SNGL OLP NL (C5E-00979)

Từ 9.594.000₫

Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác

Office Pro 2010 32-bit/x64 English Intl DVD (269-14670)

Từ 9.476.000₫

Từ f5pro.vn1 shop khác