1.502 kết quả phù hợp
SharePointIntrntSitesEnt 2010 SNGL OLP NL Qlfd (CKF-00254)
Giá: 784.661.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-00257)
Giá từ: 262.610.000đ
Từ dienmayviet.com.vn1 shop khác
SharePointIntrntSitesStd 2010 SNGL OLP NL Qlfd (CLF-00254)
Giá: 224.700.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL 76P-01501
Giá: 138.810.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc (4VD-00215)
Giá: 118.800.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL H22-02465
Giá: 115.680.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
SharePointSvr 2010 SNGL OLP NL (76P-01199)
Giá: 93.520.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL (H22-02264)
Giá: 93.220.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07236)
Giá từ: 88.870.000đ
Từ dienmayviet.com.vn1 shop khác
Win Svr Datacntr 2012 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU
Giá: 84.600.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Win Svr Datacntr 2012 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU P71-06769
Giá: 83.430.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL 395-04469
Giá: 82.710.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit English DVD 25 Clt (P72-03827)
Giá: 76.830.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
ExchgSvrEnt 2010 SNGL OLP NL (395-04363)
Giá: 76.704.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
LyncSvr 2013 SNGL OLP NL 5HU-00258
Giá: 74.440.000đ
Từ maychuchinhhang.vn
Windows Svr Enterprise 2008 32bit English OEM 1-8CPU 25Clt
Giá: 68.688.000đ
Từ tamnhin.com.vn
SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00219)
Giá từ: 67.950.000đ
Từ maychuchinhhang.vn1 shop khác
AutoCAD 2013 Commercial New SLM (01E1-745111-1701)
Giá: 44.990.000đ
Từ thnhatrang.vn
Win Small Bus Svr Prem 2008 English 2 DVD 5 Clt (T75-02411)
Giá: 37.540.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
Phần mềm Autodesk Maya 2017 - Thuê bao 1 năm
Giá: 37.191.000đ
Từ lazada.vn
FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL Acdmc 1Proc (4VD-00173)
Giá: 28.433.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
Bộ kính thực tế ảo HTC Vive
Giá: 27.989.000đ
Từ tugia.com.vn
Phần mềm Autodesk AutoCAD – Thuê bao 1 năm
Giá: 26.565.000đ
Từ lazada.vn
Windows Svr Std 2008 R2 64Bit English DVD 10 Clt (P73-04755)
Giá: 25.634.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
Exchange Svr 2010 x64 English DVD 5 Clt (312-03977)
Giá: 25.519.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc (4WD-00239)
Giá: 25.453.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL Acdmc 2Proc Qlfd (P71-07320)
Giá: 23.790.000đ
Từ dienmayviet.com.vn
Bộ kính thực tế ảo Oculus Rift
Giá: 21.989.000đ
Từ tugia.com.vn
Tiger Hyperlink_Phần mềm quản lý chuỗi siêu thị
Giá: 21.000.000đ
Từ sieuthionline.com
AutoCAD LT 2013 Commercial New SLM (057E1-745111-1001)
Giá: 20.990.000đ
Từ thnhatrang.vn