73 kết quả phù hợp trong thương hiệu Intel từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 6-Core Processor E5-2430L, 2.0GHz, 15MB, LGA1356
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Kit CPU intel Xeon 3.0GHz, 1MB Cache, 800MHz FSB HP ML370 G4 DL380 G4
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 4 Core MP L7445 2.13GHz, BUS 1066, LGA 604, 12M
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 6-Core Processor E5-2428L, 1.8GHz, 15MB, LGA1356
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
New Intel Xeon 5130 2.0GHz (4MB Cache - 1333 Bus)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 6-Core Processor E5-1660 v2, 3.7GHz, 15MB, LGA2011
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Quad Core MP E7430 2.13GHz, BUS 1066, LGA 604, 12MB
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 4-Core Processor E5-2403, 1.8GHz, 10MB, LGA1356
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Processor L5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Processor E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Processor E5320 (8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 7120X (16GB, 1.238 GHz, 61 core)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 4-Core Processor E5-2418L, 2.0GHz, 10MB, LGA1356
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 5110P (8GB, 1.053 GHz, 60 core)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz/1333MHz /12MB L2 Cache
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Core™ i7-870 Processor (8M Cache, 2.93 GHz), LGA1156
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® 4-Core Processor E5-1620, 3.6GHz, 10MB, LGA2011
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Kit CPU intel Xeon 3.2GHz, 1MB Cache, 800MHz FSB HP ML370 G4 DL380 G4
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn
Intel® Xeon® Processor E5345 (8M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Giá: Liên hệ
Từ f5pro.vn