28 kết quả phù hợp trong thương hiệu Hitachi từ halobuy.vn
Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 500GB 7200rpm
Giá: 1.679.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 3TB 7200rpm
Giá: 5.429.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi BoxHit 2.5" 1TB - USB 3.0 7200RPM
Giá: 1.839.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1.5 TB 5400rpm
Giá: 2.700.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1TB 5400rpm
Giá: 1.669.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 2TB (A7K3000)
Giá: 3.399.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Box HGST 2.5" 500GB - USB 3.0 5400RPM
Giá: 1.269.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 5400rpm
Giá: 1.109.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1TB 7200rpm
Giá: 1.729.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di đông Hitachi 500GBTOURO S
Giá: 1.569.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Box HGST 2.5" 1TB - USB 3.0 5400RPM
Giá: 1.790.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 5400rpm
Giá: 1.129.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Box HGST 2.5" 320GB - USB 3.0 5400RPM
Giá: 1.150.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 7200rpm
Giá: 1.339.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 250GB 5400rpm
Giá: 989.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di đông Hitachi 1TB TOURO S
Giá: 1.999.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Touro 2.5" 500GB - USB3.0
Giá: 1.259.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 1TB 7200rpm
Giá: 1.840.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 7200rpm
Giá: 1.320.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Touro 2.5" 1TB - USB3.0
Giá: 1.699.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 4TB 7200rpm
Giá: 7.699.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 5400rpm
Giá: 1.169.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 1TB 5400rpm
Giá: 1.789.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 7200rpm
Giá: 1.249.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Box HGST 2.5" 1TB - USB 3.0 7200RPM
Giá: 2.045.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng di động Hitachi Box HGST 250GB 5400rpm
Giá: 1.099.000đ
Từ halobuy.vn
Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 750GB 5400rpm
Giá: 1.499.000đ
Từ halobuy.vn