177 kết quả phù hợp trong thương hiệu Dell từ dienmayphuthinh.vn
Máy chủ server Dell PowerEdge R410 - E5620 SATA
Giá: 415.450.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Máy chủ DELL Power Edge R710 (AS-PER710/3.5)
Giá: 135.958.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL Inspiron N4050 I40345D- DEN
Giá: 128.999.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R720 - 2U Rack - 2.5" Chassis
Giá từ: 80.210.000đ
Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác
Máy chủ Dell PowerEdge R710 - E5645 2.4GHz/4GB/2x500GB/870w
Giá: 65.890.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 -X5680
Giá: 64.400.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge T710 - Chassis Tower
Giá từ: 60.300.000đ
Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác
DELL POWEREDGE T410 - X5650 SATA
Giá: 54.970.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R610 -X5650
Giá: 53.700.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 -X5667
Giá: 53.670.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R710 - 2U RACK
Giá: 52.000.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R610 - E5640
Giá: 51.450.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R710 - 1x E5620 SAS
Giá: 51.210.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge T410 - Chassis Tower
Giá từ: 48.360.000đ
Từ mayvanphongphuthinh.com1 shop khác
DELL POWEREDGE R410
Giá: 47.880.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 -X5650
Giá: 47.375.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 - E5640
Giá: 47.265.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R610 - E5645
Giá: 47.230.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R610 - E5630
Giá: 47.225.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R710 - 1x E5620 SATA
Giá: 46.100.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Máy chủ Dell PowerEdge R710 - E5620
Giá: 45.820.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge T410 - E5620 SAS
Giá: 44.560.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R710 - 1x E5506 SATA
Giá: 43.440.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R710 - 1x E5606 SATA
Giá: 43.440.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R610 - 2XCPU E5506
Giá: 42.900.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R510 - E5620 SAS
Giá: 42.020.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Máy chiếu Dell S500Wi
Giá từ: 41.300.000đ
Từ anchau.vn8 shop khác
Máy chủ server Dell PowerEdge R510 - E5620 SATA
Giá: 40.899.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R610 - E5620
Giá: 40.800.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 - E5645
Giá: 40.780.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R410 - E5630
Giá: 40.780.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge T410 - E5620 SATA
Giá: 40.010.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R510 - E5506 SAS
Giá: 39.000.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
DELL POWEREDGE R610 - E5607
Giá: 38.680.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Dell PowerEdge R510 - E5620 SATA
Giá: 38.610.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn
Máy chủ server Dell PowerEdge R510 - E5507 SATA
Giá: 37.860.000đ
Từ dienmayphuthinh.vn